โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จะพัฒนานักเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา

บุคลากร

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

ติดต่อเรา

ติดต่อโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

ข่าวสารโรงเรียน

การประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science

การประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding

อ่านต่อ...

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

Tags : 

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำน

อ่านต่อ...

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

Tags : 

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำน

อ่านต่อ...

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561

Tags : 

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีก

อ่านต่อ...
ค่ายศิลปะ ARTS CAMP

ค่ายศิลปะ ARTS CAMP

Tags : 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยท่าน ผอ.สมพร ตันเงิ

อ่านต่อ...
กิจกรรมวันมาฆะบูชา

วันมาฆะบูชา

Tags : 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นำโดยครูณรงค์ อนุกูล

อ่านต่อ...
ทัศนศึกษาอนุบาล

ทัศนศึกษาอนุบาล

Tags : 

เมื่อวันที่ 1 ‎กุมภาพันธ์ ‎2560 คณะครูและนักเรียนชั้นอน

อ่านต่อ...
เด็กดีสารภีทะเล

เด็กดีสารภีทะเล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว

อ่านต่อ...
ธนาคาร ธกส.

ร่วมงานรำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Tags : 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 ครูพัชมณสรรพคุณและครูชนั

อ่านต่อ...
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

Tags : 

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เดินทางไปทัศน

อ่านต่อ...
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1

Tags : 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนประศึกษาปีที่ 1

อ่านต่อ...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

Tags : 

เมื่อวันที่ 13ม.ค.60 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้จัดกิ

อ่านต่อ...
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

Tags : 

วันที่ 20-22 ธันวาคม 25591 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม น

อ่านต่อ...
ทัศนศึกษา ป.5

ทัศนศึกษา ป.5

Tags : 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนประศึกษาปีที

อ่านต่อ...
จากห้องเรียนสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

จากห้องเรียนสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง

Tags : 

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้เข้าร่วมกิจกรรมจากห้องเรีย

อ่านต่อ...
รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำน

อ่านต่อ...
ครูบรรจุใหม่ 1.นายอัมรินทร์ พานิชการ 2.นางสาวฐะปะณีย์ ยะระสิทธ์

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นางสมพร ตันเงิน ก

อ่านต่อ...
โรงเรียนธนาคาร

ประกวดโรงเรียนธนาคาร

Tags : 

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

อ่านต่อ...
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตลาดนัดสีเขียว

เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตลาดนัดสีเขียว

Tags : 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสมพร ต

อ่านต่อ...
โครงการกิจกรรมวัยสดใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โครงการกิจกรรมวัยสดใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

Tags : 

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามร่วมกับโรงพยาบาลแกลงและเทศบาล

อ่านต่อ...
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

Tags : 

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมมารามนำโดยนางสมพร ตันเงินและคณะคร

อ่านต่อ...
คณะผู้บริหารและคณครูโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สพป.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหารและคณครูโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สพป.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน

Tags : 

โรงเรียนวัดสานารถธรรมาราม ได้รับการศึกษาดูงานจากคณะผู้บ

อ่านต่อ...
กิจกรรมกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559

Tags : 

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำน

อ่านต่อ...

การแข่งขันฟุตซอลชาย ได้รางวัล รองชนะเลิศลำดับ 3

Tags : 

การแข่งขันฟุตซอลชาย ระดับประถมศึกษา โครงการแข่งกีฬาตากส

อ่านต่อ...
กิจกรรมอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

กิจกรรมอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

Tags : 

สำนักงานขนส่งระยอง สาขาแกลง จัดกิจกรรมอบรมโครงการสนามจร

อ่านต่อ...

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

Tags : 

นักเรียนชั้นอนุบาล  รับสมัคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ &#821

อ่านต่อ...