• -
กิจกรรมอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

กิจกรรมอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

Tags :

Category : อบรม

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานขนส่งระยอง สาขาแกลง จัดกิจกรรมอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ร่วมกับโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการขับขี่รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปภาพกิจกรรม <<

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น