• -
คณะผู้บริหารและคณครูโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สพป.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหารและคณครูโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สพป.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน

Print Friendly, PDF & Email

โรงเรียนวัดสานารถธรรมาราม ได้รับการศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารและคณครู โรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สพป.ศรีสะเกษ ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559

คณะผู้บริหารและคณครูโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สพป.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหารและคณครูโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สพป.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน

> ภาพกิจกรรม <

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น