• -
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

Print Friendly, PDF & Email

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมมารามนำโดยนางสมพร ตันเงินและคณะครูนักเรียนแกนนำ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

> ภาพกิจกรรม <

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น