• -
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

Print Friendly, PDF & Email

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนปลูกผักสวนคร้ว ทั้งในแปลงผักและในกระถางปลูกต้นไม่ เพื่อในนักเรียนศึกษาเรียนรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

>> ภาพกิจกรรม <<

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น