• -
โครงการกิจกรรมวัยสดใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โครงการกิจกรรมวัยสดใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

Print Friendly, PDF & Email

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามร่วมกับโรงพยาบาลแกลงและเทศบาลตำบลเมืองแกลงจัดกิจกรรม “โครงการกิจกรรมวัยสดใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โครงการกิจกรรมวัยสดใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โครงการกิจกรรมวัยสดใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น