• -
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตลาดนัดสีเขียว

เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตลาดนัดสีเขียว

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสมพร ตันเงิน นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สนามกีฬาเทศบาลเมืองแกลงบริเวณตลาดนัดสีเขียว เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน นำความรู้ที่ได้ จากประสบการณ์จริงไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวได้

>> รูปกิจกรรม <<

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น