• -
ครูบรรจุใหม่ 1.นายอัมรินทร์ พานิชการ 2.นางสาวฐะปะณีย์ ยะระสิทธ์

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

Print Friendly, PDF & Email

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นางสมพร ตันเงิน กล่าวต้อนรับครูบรรจุ มาปฏบัติหน้าที่รับราชการ ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

ครูบรรจุใหม่ 1.นายอัมรินทร์ พานิชการ 2.นางสาวฐะปะณีย์ ยะระสิทธ์

ครูบรรจุใหม่ 1.นายอัมรินทร์ พานิชการ 2.นางสาวฐะปะณีย์ ยะระสิทธ์

  • นายอัมรินทร์ พานิชการ
  • นางสาวฐะปะณีย์ ยะระสิทธ์

 

>> รูปกิจกรรม <<

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น