• -
จากห้องเรียนสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

จากห้องเรียนสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง

Print Friendly, PDF & Email

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้เข้าร่วมกิจกรรมจากห้องเรียนสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ระยองฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม จากห้องเรียนรู้ สู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง

จากห้องเรียนสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

จากห้องเรียนสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

>> ภาพกิจกรรม <<

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น