• -
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 13ม.ค.60 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยวัดสารนาถธรรมาราม คณะผู้ปกครอง ชุมชนใกล้เคียงและบริษัทห้างร้านต่าง ๆ มาร่วมเลี้ยงอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

>> รูปกิจกรรม <<

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น