• -
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

Print Friendly, PDF & Email

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธี 4 มิติ และพิพิธภัณฑ์รับเบอร์แลนด์ จังหวัดชลบุรี

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

>> รูปกิจกรรม <<

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น