• -
เด็กดีสารภีทะเล

เด็กดีสารภีทะเล

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นางสมพร ตันเงิน มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่เด็กนักเรียน รางวัลเด็กดีสารภีทะเล

เด็กดีสารภีทะเล

เด็กดีสารภีทะเล

>> รูปกิจกรรม <<

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น