• -
ทัศนศึกษาอนุบาล

ทัศนศึกษาอนุบาล

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 1 ‎กุมภาพันธ์ ‎2560 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ Rayong Aquarium (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง)

 

ทัศนศึกษาอนุบาล

ทัศนศึกษาอนุบาล

>> รูปกิจกรรม <<

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น