• -
ค่ายศิลปะ ARTS CAMP

ค่ายศิลปะ ARTS CAMP

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยท่าน ผอ.สมพร ตันเงิน ได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp โดยวิทยากรจากกลุ่มสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา เป็นวิทยากรมอบความรู้ให้แก่เด็ก ในฐานกิจกรรมดังนี้ งานปั้น งานพับ งานวาดสีน้ำ งานสีชอล์ก งานพิมพ์ลาย งานมัดย้อม

ค่ายศิลปะ ARTS CAMP

ค่ายศิลปะ ARTS CAMP

>> รูปกิจกรรม <<

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น