• -

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

Print Friendly, PDF & Email

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา ณ วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

>> รูปกิจกรรม <<

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น