• -

การประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science

การประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science


  • -

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

Tags :

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต เพื่อเป็นทักษะในการว่ายน้ำให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ร่มไม้สปอร์ตคลับ อ.แกลง จ.ระยอง

>> รูปกิจกรรม <<


  • -

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา ณ วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

>> รูปกิจกรรม <<


  • -

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 9 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<


  • -
ค่ายศิลปะ ARTS CAMP

ค่ายศิลปะ ARTS CAMP

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยท่าน ผอ.สมพร ตันเงิน ได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp โดยวิทยากรจากกลุ่มสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา เป็นวิทยากรมอบความรู้ให้แก่เด็ก ในฐานกิจกรรมดังนี้ งานปั้น งานพับ งานวาดสีน้ำ งานสีชอล์ก งานพิมพ์ลาย งานมัดย้อม

“Read More”

  • -
กิจกรรมวันมาฆะบูชา

วันมาฆะบูชา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นำโดยครูณรงค์ อนุกูลวงษ์และคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆะบูชาและเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดสารนารถธรรมาราม

“Read More”

  • -
ทัศนศึกษาอนุบาล

ทัศนศึกษาอนุบาล

เมื่อวันที่ 1 ‎กุมภาพันธ์ ‎2560 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ Rayong Aquarium (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง)

“Read More”

  • -
เด็กดีสารภีทะเล

เด็กดีสารภีทะเล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นางสมพร ตันเงิน มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่เด็กนักเรียน รางวัลเด็กดีสารภีทะเล

“Read More”

  • -
ธนาคาร ธกส.

ร่วมงานรำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 ครูพัชมณสรรพคุณและครูชนัญธิดา ชำปฏิ ได้นำนักเรียนรำร่วมงานของธนาคาร ธกส.

“Read More”

  • -
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธี 4 มิติ และพิพิธภัณฑ์รับเบอร์แลนด์ จังหวัดชลบุรี

“Read More”