โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม รับคณะศึกษาดูงาน

ประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนพิเศษ

ประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคาร 9 เวลา 9:00 น.

Date

10 พ.ย. 2019

Time

09:00 น.

Location

ห้องประชุม อาคาร 9
อาคาร 9