• -
ทัศนศึกษาอนุบาล

ทัศนศึกษาอนุบาล

เมื่อวันที่ 1 ‎กุมภาพันธ์ ‎2560 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ Rayong Aquarium (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง)

“Read More”

  • -
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธี 4 มิติ และพิพิธภัณฑ์รับเบอร์แลนด์ จังหวัดชลบุรี

“Read More”

  • -
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนประศึกษาปีที่ 1 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

“Read More”

  • -
ทัศนศึกษา ป.5

ทัศนศึกษา ป.5

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนประศึกษาปีที่ 5 ณ ซาฟารีเวิลด์

“Read More”