• -

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 9 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<