• -
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนประศึกษาปีที่ 1 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

“Read More”