• -
กิจกรรมวันมาฆะบูชา

วันมาฆะบูชา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นำโดยครูณรงค์ อนุกูลวงษ์และคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆะบูชาและเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดสารนารถธรรมาราม

“Read More”

  • -
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธี 4 มิติ และพิพิธภัณฑ์รับเบอร์แลนด์ จังหวัดชลบุรี

“Read More”