• -
กิจกรรมวันมาฆะบูชา

วันมาฆะบูชา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นำโดยครูณรงค์ อนุกูลวงษ์และคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆะบูชาและเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดสารนารถธรรมาราม

“Read More”

  • -
ทัศนศึกษา ป.5

ทัศนศึกษา ป.5

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนประศึกษาปีที่ 5 ณ ซาฟารีเวิลด์

“Read More”

  • -
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนปลูกผักสวนคร้ว ทั้งในแปลงผักและในกระถางปลูกต้นไม่ เพื่อในนักเรียนศึกษาเรียนรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

“Read More”