• -

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

Tags :

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต เพื่อเป็นทักษะในการว่ายน้ำให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ร่มไม้สปอร์ตคลับ อ.แกลง จ.ระยอง

>> รูปกิจกรรม <<


  • -
กิจกรรมวันมาฆะบูชา

วันมาฆะบูชา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นำโดยครูณรงค์ อนุกูลวงษ์และคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆะบูชาและเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดสารนารถธรรมาราม

“Read More”

  • -
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 20-22 ธันวาคม 25591 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมพร ตันเงิน พร้อมคณะครูพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ร่วมกับเครือข่ายอริยมงคล ณ วัดวังหว้า จ.ระยอง เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกัน การอยู่ร่วมกันเป็นระบบหมู่ของลูกเสือ การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาและความสามัคคีในหมู่คณะ

“Read More”