• -
ค่ายศิลปะ ARTS CAMP

ค่ายศิลปะ ARTS CAMP

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยท่าน ผอ.สมพร ตันเงิน ได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp โดยวิทยากรจากกลุ่มสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา เป็นวิทยากรมอบความรู้ให้แก่เด็ก ในฐานกิจกรรมดังนี้ งานปั้น งานพับ งานวาดสีน้ำ งานสีชอล์ก งานพิมพ์ลาย งานมัดย้อม

“Read More”

  • -
จากห้องเรียนสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

จากห้องเรียนสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้เข้าร่วมกิจกรรมจากห้องเรียนสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ระยองฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม จากห้องเรียนรู้ สู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง

“Read More”

  • -
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตลาดนัดสีเขียว

เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตลาดนัดสีเขียว

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสมพร ตันเงิน นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สนามกีฬาเทศบาลเมืองแกลง

“Read More”

  • -
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนปลูกผักสวนคร้ว ทั้งในแปลงผักและในกระถางปลูกต้นไม่ เพื่อในนักเรียนศึกษาเรียนรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

“Read More”