• -
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 20-22 ธันวาคม 25591 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมพร ตันเงิน พร้อมคณะครูพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ร่วมกับเครือข่ายอริยมงคล ณ วัดวังหว้า จ.ระยอง เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกัน การอยู่ร่วมกันเป็นระบบหมู่ของลูกเสือ การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาและความสามัคคีในหมู่คณะ

“Read More”