• -

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา ณ วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

>> รูปกิจกรรม <<


  • -
กิจกรรมวันมาฆะบูชา

วันมาฆะบูชา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นำโดยครูณรงค์ อนุกูลวงษ์และคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆะบูชาและเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดสารนารถธรรมาราม

“Read More”