• -
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมมารามนำโดยนางสมพร ตันเงินและคณะครูนักเรียนแกนนำ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

“Read More”

  • -
คณะผู้บริหารและคณครูโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สพป.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหารและคณครูโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สพป.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนวัดสานารถธรรมาราม ได้รับการศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารและคณครู โรงเรียนอนุบาลต้นแบบ สพป.ศรีสะเกษ ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559

“Read More”