• -
ทัศนศึกษาอนุบาล

ทัศนศึกษาอนุบาล

เมื่อวันที่ 1 ‎กุมภาพันธ์ ‎2560 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ Rayong Aquarium (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง)

“Read More”