• -
ค่ายศิลปะ ARTS CAMP

ค่ายศิลปะ ARTS CAMP

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยท่าน ผอ.สมพร ตันเงิน ได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp โดยวิทยากรจากกลุ่มสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา เป็นวิทยากรมอบความรู้ให้แก่เด็ก ในฐานกิจกรรมดังนี้ งานปั้น งานพับ งานวาดสีน้ำ งานสีชอล์ก งานพิมพ์ลาย งานมัดย้อม

“Read More”

  • -
โครงการกิจกรรมวัยสดใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โครงการกิจกรรมวัยสดใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามร่วมกับโรงพยาบาลแกลงและเทศบาลตำบลเมืองแกลงจัดกิจกรรม “โครงการกิจกรรมวัยสดใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โครงการกิจกรรมวัยสดใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โครงการกิจกรรมวัยสดใสใส่ใจสุขภาพป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร


  • -
กิจกรรมอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

กิจกรรมอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

Tags :

Category : อบรม

สำนักงานขนส่งระยอง สาขาแกลง จัดกิจกรรมอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ร่วมกับโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการขับขี่รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

“Read More”