• -
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตลาดนัดสีเขียว

เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตลาดนัดสีเขียว

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสมพร ตันเงิน นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สนามกีฬาเทศบาลเมืองแกลง

“Read More”

  • -
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.5 ปีการศึกษา 2559 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนปลูกผักสวนคร้ว ทั้งในแปลงผักและในกระถางปลูกต้นไม่ เพื่อในนักเรียนศึกษาเรียนรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

“Read More”