• -
ธนาคาร ธกส.

ร่วมงานรำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 ครูพัชมณสรรพคุณและครูชนัญธิดา ชำปฏิ ได้นำนักเรียนรำร่วมงานของธนาคาร ธกส.

“Read More”

  • -
โรงเรียนธนาคาร

ประกวดโรงเรียนธนาคาร

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมพร ตันเงิน เข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนธนาคาร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระดับจังหวัด

“Read More”