การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาค เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 โดยให้คณะครูจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<