การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภิญญลักษณ์ กุลปรีดารัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)

คลิกผลการแข่งขันทักษะวิชาการ >> วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา <<