การแต่งกายของนักเรียน

การแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

  • วันจันทร์ ให้ใส่เสื้อโปโลสีเหลือง กางเกงวอร์ม
  • วันที่มีชั่วโมงพละให้ใส่เสื้อกีฬาสี กางเกงวอร์ม
  • วันที่มีชั่วโมงลูกเสือให้ใส่ชุดลูกเสือ เนตรนารี

เสื้อกีฬาสี กางเกงวอร์ม สามารถซื้อได้ที่ห้องสหกรณ์ (ร้านตั้งอยู่ด้านซ้ายของอาคาร 10)

ชุดนักเรียน

ชุดพละ ใส่เสื้อตามสีของนักเรียน กางเกงวอร์ม

การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีทั้ง ประถมต้นและประถมปลาย
ปักชื่อ - นามสกุล ตัวหนังสือสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ที่หน้าอกด้านขวา