กีฬาสีสารนารถเกมส์ 62

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรม กีฬาสีสารนารถเกมส์ 62 เพื่อสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562

>> รูปกิจกรรม <<