กีฬาเครือข่ายอริยมงคล

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามพร้อมคณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายอริยมงคล เพื่อสร้างความสามัคคีในการเล่นกีฬาของนักเรียนและการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป

>> รูปกิจกรรม <<