คณะ ผอ.สพป.นครสวรรค์เขต 1 เข้าดูงานโรงเรียน

ยินดีต้อนรับคณะผอ.โรงเรียนจาก สพป.นครสวรรค์เขต 1 เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เรื่อง โรงเรียนคุณธรรม, การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณและการจัดการเรียนการสอนวิชาต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเีรยนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<