ค่าย Stem Education ประถมศึกษาปีที่ 5

นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดค่าย Stem Education ให้แก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ การทดลองในด้านต่างๆ ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<