ด.ญ.พิมพิกา พึ่งประสิทธิ์ เก็บเงินได้

ด.ญ.พิมพิกา พึ่งประสิทธิ์ นักเรียนชั้น ป.4/3 ที่เก็บเงินได้เป็นจำนวนมาก เพื่อตอบแทนความซื่อสัตย์ ทางโรงเรียน นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ จึงมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องให้กับนักเรียน