ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง)

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยาเขต 1 ซึ่งได้ศึกษาดูงานในเรื่อง โรงเรียนคุณธรรม หลักสูตรต้านทุจริตและวิชาวิทยาการคำนวณ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<