ทดสอบความสามารถนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET)

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรมทดสอบความสามารถนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<