ทัศนศึกษา ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล และ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ ป.2

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูสายชั้น ป.2 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล และ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

>> รูปกิจกรรม <<