ทัศนศึกษา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ป.5

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม โดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำโดยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนสายชั้น ป.5 ทัศนศึกษาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ณ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

>> รูปกิจกรรม <<