นำเสนอวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding) ที่เขตพื้นที่ ระยอง 2

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ร่วมกับคณะครูและตัวแทนนักเรียน นำเสนอการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง

>> รูปกิจกรรม <<