ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้อำนวยการ ครูประจำชั้น และผู้ปกครอง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 9

>> ภาพกิจกรรม <<