ประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม โดย สส.นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ นายกสมาคมฯ ร่วมกับ นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ประชุมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฯ เพื่อจัดงาน “76 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสารนารถ” ณ ห้องประชุมอาคาร 9 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

>> รูปกิจกรรม <<