ผล RT (การอ่าน การเขียน ระดับชั้น ป.1)

ผล RT (การอ่าน การเขียน ระดับชั้น ป.1) ของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่าระดับเขต และ สูงกว่าระดับจังหวัด