พิธีตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน จัดพิธีทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<