มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรม 62

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<