มอบเกียรติบัตรแข่งขันงานเปิดบ้านวิชาการ

นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานเปิดบ้านวิชาการ ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของงานเปิดบ้านวิชาการทั้งของโรงเรียนแกลงวิทยสถาวรและโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานเปิดบ้านวิชาการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง

>> รูปกิจกรรม <<